GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR ACADEMISCH WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN HET KADER VAN VLECC.

VLECC staat voor “Vlaams Erfelijkheidsonderzoek Crohn en Colitis ulcerosa” en is een grootschalig academisch wetenschappelijk onderzoek naar inflammatoire darmziekten.

U wordt/werd in ons ziekenhuis behandeld voor een chronische inflammatoire darmziekte (ook bekend onder de term IBD), zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa en verklaarde zich akkoord om mee te werken aan VLECC of u neemt/nam deel aan dit onderzoek als controlepersoon zonder darmontsteking. In dit kader worden/werden er, naast biologische stalen (bloed, stoelgang, biopten, speeksel, urine), persoonsgegevens van u verzameld. Dit betreft zowel administratieve gegevens (uw naam, contactgegevens, leeftijd en geslacht) als gezondheidsgegevens zoals:

  • informatie over uw gezondheidstoestand en medische aandoeningen, inclusief uw medische voorgeschiedenis;
  • uw behandelingen en uw respons op de behandelingen;
  • de resultaten van de analyse van uw biologische stalen;
  • de resultaten van endoscopische onderzoeken (coloscopie, gastroscopie);
  • de resultaten van de analyse van uw medisch beeldmateriaal (scans, röntgenfoto's);

UZ Leuven heeft het initiatief genomen om dit academisch wetenschappelijk onderzoek te voeren met als doeleinden een beter inzicht te verwerven in de oorzaak van IBD, bestaande therapieën te verbeteren en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen te ondersteunen.

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om deze wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden te kunnen realiseren. Als universitair ziekenhuis verbonden aan de KU Leuven, dient UZ Leuven wetenschap en onderwijs in het algemeen belang te ondersteunen. UZ Leuven doet dit o.a. door het uitvoeren van academisch onderzoek zoals hetgeen waaraan u deelneemt. UZ Leuven zet in op zowel retrospectief onderzoek (wat betekent dat het onderzoek wordt gevoerd enkel met reeds bestaande of verzamelde gegevens) als prospectief onderzoek (wat betekent dat in het kader van het onderzoek nieuwe gegevens worden verzameld en verwerkt). Wij verduidelijken u graag dat de noodzakelijkheid van de verwerking voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en dit als taak van algemeen belang, de wettelijke toelatingsgrond vormt op basis waarvan wij in het kader van dit onderzoek uw gegevens verwerken.

UZ Leuven zal als opdrachtgever van het onderzoek en verantwoordelijke voor de verwerking, uw gepseudonimiseerde stalen en gegevens verwerken en is verantwoordelijk voor het beheer, de bewaring en het gebruik ervan.

Uw identiteit wordt in geen geval vrijgegeven aan derden. Gegevens worden zo veel als mogelijk in gepseudonimiseerde vorm gebruikt. Gepseudonimiseerd betekent dat directe identificatiegegevens (zoals bijvoorbeeld uw naam) worden vervangen door een code. Prof. Dr. Séverine Vermeire en haar team zijn de enige personen die het verband tussen uw medisch dossier en de gepseudonimiseerde stalen en gegevens kunnen leggen. Prof. Dr. Séverine Vermeire is als arts gebonden door het beroepsheim en haar team door een contractuele discretie- en vertrouwelijkheidsplicht. Alle gegevens zullen steeds discreet behandeld worden.

Uw gepseudonimiseerde stalen en gegevens kunnen worden doorgegeven aan een academische partner in ander land waar de normen inzake de bescherming van persoonsgegevens verschillend of minder strikt kunnen zijn. In dat geval zullen specifieke contractuele afspraken worden gemaakt om de veiligheid van uw persoonsgegevens en de bescherming van uw rechten te verzekeren.

De Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven, werd op de hoogte gesteld van dit wetenschappelijk onderzoek en heeft dit goedgekeurd.

Vervolgens geven wij u graag nog mee dat, conform de relevante wetgeving, de gegevens die als deel van het onderzoek worden verwerkt en tevens deel uitmaken van uw medisch dossier, gedurende minstens 30 jaar worden bewaard.

Gedurende deze volledige termijn mag u steeds uw verschillende rechten m.b.t. uw persoonsgegevens uitoefenen. De belangrijkste zijn het recht op informatie en het recht van inzage. Onder de geldende wetgeving zal u bepaalde rechten (zoals het recht op inzage) slechts onder voorwaarden kunnen uitoefenen. Andere rechten (zoals het recht op wissing) kunnen u in de context van wetenschappelijk onderzoek dan weer ontzegt worden. Een (onbeperkte) uitoefening van deze rechten dreigt de realisatie van de wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden ernstig te bemoeilijken of zelfs onmogelijk te maken, of zou in strijd zijn met wettelijke verplichtingen waaraan UZ Leuven gebonden is. U kan met beperkingen geconfronteerd worden bij de uitoefening van de volgende rechten:

  • Bijkomende informatie vragen over de verwerking van uw gegevens.
  • Toegang vragen tot de gegevens die over u bewaard werden.
  • Correcties vragen als de gegevens fout of onvolledig zijn. Tijdens de beoordeling van dit verzoek hebt u het recht te vragen de verwerking van gegevens over u te beperken.
  • Vragen om gegevens over u te (laten) wissen voor zover dit niet de verwezenlijking en de geldigheid van de wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen of voor zover deze gegevens niet noodzakelijk deel uitmaken van uw medisch dossier.

Heeft u nog vragen over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken, dan kan u hiervoor steeds terecht bij Prof. Dr. Séverine Vermeire. Voor verdere informatie kan u het volgende document raadplegen: https://www.uzleuven.be/sites/default/files/CTC/privacyverklaring%20onderzoek%20UZ%20Leuven%20juli%202019.pdf. Ook de functionaris voor gegevensbescherming van UZ Leuven van het onderzoek staat te uwer beschikking via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Tot slot heeft u ook het recht om een klacht in te dienen over hoe uw informatie wordt behandeld, bij de Belgische toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor het handhaven van de wetgeving inzake gegevensbescherming: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35 1000 Brussel Tel. +32 2 274 48 00 e-mail: [email protected])apd-gba.be Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Patiënten

Ccare

Patiënten

 

Privacy

Patiënten

 

Lopende onderzoeksprojecten

Patiënten

twitter: @ibdleuven | [email protected]   | |     |   
Ga naar boven